Nederlands

English

Iedere zondagmorgen komen wij samen om 10.00u om de Heere te loven, te prijzen en om te zingen.  De samenkomsten duren doorgaans maximaal 1½ uur.  Na de dienst is er gelegenheid om mensen te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee en een stuk taart.


Tijdens de samenkomst is er een crèche voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) en zondagsschool voor de kinderen (4 t/m 12 jaar).


Wij hopen dat je je bij ons thuis voelt. Wij willen een gemeenschap zijn die gekenmerkt wordt door zorg, warmte, openheid en gastvrijheid.  Wij geven elkaar de ruimte, respecteren elkaar en zijn actief in het samen beleven van ons geloof.  Wij helpen elkaar en werken als team samen.


Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is.  Op grond van dat Woord, geloven wij dat Jezus Christus Gods Zoon is, en dat Hij voor onze zonden gestorven is en daardoor ons nieuw leven gegeven heeft.  Dat leven maakt ons leven tot een zinvol en vreugdevol leven en dat willen wij graag met anderen delen.  Het is ons hartsverlangen dat mensen 'JA' tegen Jezus zeggen en vol vuur voor Hem leven.

GEMEENTE

GEMEENTE

Soms moet je de RESET knopje drukken in je leven.  Wij helpen mee.

GEZELLIG

GEZELLIG

GELOOF

GEZIN

De Baptisten Gemeente Brugge vormt een gemeenschap van gelovigen, waar Christus centraal staat.  Hem willen we van harte liefhebben en navolgen in het dagelijks leven. 


Als plaatselijke, zelfstandige gemeente komen we elke zondag samen rondom het Woord van God voor uitleg, bemoediging en aanmoediging tot overgave aan Christus.  Deze samenkomsten zijn toegankelijk en eigentijds; de preek actueel en met diepgang.  Periodiek wordt het avondmaal gevierd en vindt de geloofsdoop plaats.


De wekelijkse diensten op zondag zijn de meest in het oog springende activiteit, maar er zijn meer momenten dat we elkaar, op zondag of door de week, in grotere of kleinere groepen, ontmoeten.


Geef ons een seintje als u meer info wenst.

Je hoeft niet alleen te zijn.  BGB is een plaats waar liefde en warmte wordt gevonden.

Wij zijn een gezinsgericht gemeenschap en kinderen maken een belangrijk deel uit van wat wij doen en wie wij zijn.  Daarom zijn onze klassen ingericht naar leeftijd.  Kinderen leren natuurlijk op een ander niveau.


Wij willen ook ervoor zorgen dat je de preekt hoort zonder afleidingen.

Voor de kleintjes (van 0 tot 4 jaar) is er een crèche.  Kinderen van de basisschoolleeftijd

(van 4 tot 12 jaar) krijgen een op hun leeftijd gericht programma uit de Bijbel, inclusief gezellig zingen, knutselen en allerlei bijhorende activiteiten.  Aan het einde van de samenkomst worden de kinderen door de mama’s, papa's weer opgehaald.


Ons doel is dat bij het weggaan dat jouw kinderen zullen vragen of ze volgende week mogen terugkomen  :)

Kinderen moeten horen van de grote daden van God

Wij geloven in één God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde; Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon; en de Heilige Geest, die levend maakt; één God geopenbaard in drie personen.


Wij geloven dat de Bijbel (66 boeken, OT/NT) door de Heilige Geest geïnspireerd en het onfeilbaar Woord van God is, waarin Zijn liefde voor de wereld geopenbaard wordt (Johannes 3:16). Wij erkennen de Bijbel als gezaghebbend en leidinggevend voor geloof en leven, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk (1 Thessalonicenzen 2:13).


Wij geloven dat God Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden heeft om ons van onze zonden te verlossen.  In gehoorzaamheid aan de Vader is Hij voor ons gestorven aan het kruis.  Hij is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, vanwaar Hij zal wederkomen voor Zijn Gemeente,  (Johannes 20:31; Titus 2:11)


Daartoe overtuigd door de Heilige Geest hebben we de verlossing door het bloed van Jezus Christus persoonlijk aanvaard en zijn uit genade, door de wedergeboorte, kinderen Gods geworden, hebben het eeuwige leven ontvangen (Johannes 1:12; 1 Petrus 1:3-5).  De Heilige Geest woont in allen die wedergeboren zijn vanaf het moment dat zij tot geloof zijn gekomen (Efeze 1:13; 1 Corinthiërs 6:19; Romeinen 8:23).


Wij getuigen van het in Christus ontvangen nieuwe leven door, naar het voorbeeld van het Nieuwe Testament en in gehoorzaamheid aan het bevel van Jezus, ons als gelovigen te laten dopen door onderdompeling, zijnde het beeld van begrafenis en opstanding (Handelingen 8:36-37, Mattheus 28:19).  En in gemeenschap van Gods kinderen vieren wij de Tafel des Heren, ter verkondiging en gedachtenis van Zijn dood (Handelingen 2:42; 1 Corinthiërs 11:26).

Nog vragen?

GEZIN
GELOOF

Baptisten Gemeente Brugge

Waar eeuwige relaties worden geboud

Bruggesteenweg 3, 8340 Sijsele     ◆     Diensten:  iedere zondag om 10.00u     ◆    


Openbare vervoer: De Lijn bus 58, halte Kazernevest